top of page
Girls in the Park

Onderwijsvisie

Missie

Novi Mundi biedt kinderen de ruimte om zichzelf vanuit het hart te ontwikkelen en hun talenten en kracht te ontdekken; met veel plezier. Zodat zij kunnen opgroeien tot autonome, vrijdenkende, blije, sociale mensen, die hun volle potentieel leven. Ze ontwikkelen interesses, laten talenten groeien en geven van hieruit vorm aan hun eigen toekomst.

Visie

Een leeromgeving is vooral een plek waar de heelheid van het leven centraal staat. Een goede kwalificatie behalen is absoluut belangrijk, maar het leren omvat veel meer dan dat. Novi Mundi is een plek waar een leerling niet alleen de uiterlijke wereld, de wereld van de kennis, maar ook zijn eigen denken en eigen gedrag mag onderzoeken om een compleet mens te worden. Onze leerlingen maken steeds fases van groei en ontwikkeling door waarbij ze passende keuzes kunnen maken. Door vaste vakken te combineren met eigen keuzes in de bouwstenen ontstaat voor elk kind een eigen weg.

 

Leren is een paradox: als je alles voorschrijft komt een kind niet tot leren en inzicht, maar als je het helemaal vrij laat ook niet. Wij kiezen voor de gulden middenweg.

Kernwaarden
Onze kernwaarden geven invulling aan onze visie en werkwijze. We zien deze niet als dogma's, maar als een kompas om steeds weer richting te geven en houvast te bieden aan de vrijheid die we bieden in het leren en in het leerproces van elk kind.

missie & visie
Kernwaarden
Zelfstandigheid en Eigenaarschap

Leer mij het zelf te doen
 

Samen leren
en creëren

Onder andere door ouderparticipatie

Vrijheid
 

We zijn als mens vrij om keuzes te maken vanuit vrijheid

Vertrekken vanuit
heelheid

Het leven is een geheel
 

Gelijkwaardigheid en verscheidenheid

Beide hebben hun rol
 

Veiligheid
 

Sociale en emotionele veiligheid is belangrijk

Welzijn en Beweging
 

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Balans in alles
 

Denken/doen, zelf/samen, leren/spelen

leeromgeving
Leeromgeving

Novi Mundi is een leeromgeving voor basis- en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs bieden we het lesprogramma volgens een bepaalde structuur aan. Samen met de kinderen kijken we wat een wenselijk weekprogramma is. In het voortgezet onderwijs worden kinderen zelf eigenaar van hun leerproces. Ze kiezen naast het hoofddomein (Nederlands, Engels en Wiskunde) de bouwstenen waarvoor zij zich interesseren en kunnen Novi Mundi afsluiten met een staatsexamen.

 

Novi Mundi biedt de balans tussen de verschillende manieren van leren (hoofd, hart en handen) en maakt hier een breuk met het regulier onderwijs. Elke dag is er ruimte voor leren met het hoofd, maar we bieden ook andere vormen van leren en de rust om dat te verwerken. Zo is er bijvoorbeeld tijdens het hele onderwijsprogramma veel ruimte voor bewegen. Niet alleen tijdens pauzes en sport- en spelactiviteiten, maar ook bij de reken- en taallessen. Dit verhoogt de concentratie en taakgerichtheid van de kinderen. 

Er zijn 4 vaste delen die de dag kenmerken voor alle leerlingen:

  1. leer- en levenskunst

  2. het hoofddomein (Nederlands, Engels en Wiskunde)

  3. de diverse bouwstenen, de keuzevakken

  4. rust en ruimte

 

1. Leer- en levenskunst

In de leer- en levenskunst staat het leren leren en het leren leven in de wereld en samenleving centraal. Ook de zorg voor jezelf, door voeding en beweging bijvoorbeeld, valt hierbinnen.

2. Het hoofddomein

Het hoofddomein omvat de belangrijkste vakken waarop kinderen hun leerpad baseren: Nederlands, Engels en Wiskunde. Deze bieden de leerling een goede stabiele basis om zijn ontwikkeling vorm te geven. Ook zorgt een stevige taalvaardige en abstracte kennis ervoor dat hij later in zijn ontwikkeling ook op hoog niveau zijn weg kan vervolgen in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

3. Bouwstenen

Met de bouwstenen geven leerlingen verder vorm aan hun leren door hun leerpad aan te vullen met praktische, dan wel meer cognitieve of meer persoon ontwikkelende bouwstenen. De diversiteit van de bouwstenen is groot. Denk hierbij aan traditionele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of economie, maar vooral ook aan vakken als tuinieren, koken, dansen en filosofie.

4. Rust en ruimte

Dit is de tijd om stil te staan bij het geleerde, dit te verwerken, integreren en te genieten van wat het moment de leerling die dag te bieden heeft. Rust en reflectie zorgen ervoor dat het geleerde als het ware indaalt en beschikbaar blijft.

Leer- en
levenskunst


15% tijd

Het hoofddomein
(Nederlands, Engels en Wiskunde)

40% tijd

De diverse bouwstenen, de keuzevakken

30% tijd

Rust
en
ruimte

15% tijd

Leerproces zelf én samen vormgeven
In deze vier onderdelen heeft een leerling invloed om zijn leerproces mede vorm te geven. Vanuit de vraag van de kinderen zoeken wij naar een passend aanbod binnen ons eigen aanbod en ons landelijke platform van andere scholen en aanbieders. Ons grote netwerk aan ouders en betrokkenen biedt de mogelijkheid om een rijke schare aan interessante en boeiende leerervaringen aan te bieden. Ook veel van onze eigen ouders werken mee om deze bijzondere ervaringen, cursussen en workshops vorm te geven en mogelijk te maken.

Menno.jpg

Menno, vader van 2 zoons (9 en 11 jaar) :"In de interactie met onze kinderen en scholen, merken we dat we onze kinderen ander onderwijs gunnen. We zoeken bevlogenheid voor de ontwikkeling van het individuele kind en onderwijs dat erop gericht is een kind te helpen ontwikkelen naar een onderzoekend, kritisch, zelfbewust en gelukkig mens. Dat zien we terug in de visie en aanpak van Novi Mundi. Hier staat het kind voorop; niet de methode, de regels of de voorgeschreven denkrichting. We gaan graag samen het avontuur aan!

Structuur en vrijheid om te kiezen

Voor de kleuters (4 - 6 jaar) biedt de begeleiding meer structuur voor de nodige houvast en veiligheid. Natuurlijk gaan we met de jongste kinderen meer aan de slag met spel en verwondering dan met de hoofdvakken; dat komt later. Maar de jongste kinderen ervaren een grote mate van vrijheid om zelf te kiezen waar en waarmee zij spelen. Bovenal zijn zij lekker veel buiten om te spelen en te ontdekken.

bottom of page