top of page

Impressiedagen

Een paar keer per jaar organiseert Novi Mundi impressiedagen. Deze dagen zijn toegankelijk voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze school: ouders, kinderen, leerkrachten/docenten, dorpsgenoten, personen die misschien willen meebouwen aan de school door het verzorgen van workshops/projecten, verrichten van hand-en-spandiensten, etc., …
 

Op een impressiedag maak je kennis met een aantal docenten, begeleiders en ouders. Je kunt de locatie bekijken en krijgt een beetje een idee van het reilen en zeilen op onze school.

Novi Mundi; iets voor jou?

De impressiedagen zijn een mooie gelegenheid om te ruiken, proeven, voelen of Novi Mundi bij jou (en je kind) past. Om je kind(eren) er naar school te laten gaan, of om zelf je steentje bij te dragen aan (het onderwijs van) onze school.

Je bent natuurlijk ook van harte welkom om uit nieuwsgierigheid gewoon even een kijkje te komen nemen!

Online kennismaking voor ouders
Ben je (na een impressiedag) geïnteresseerd in Novi Mundi als school voor jouw kind(eren)? Meld je dan aan voor een online kennismaking. Daar hoor je meer over onze missie en visie, hoe (anders) ons onderwijs er uitziet, hoe we het organiseren, de kosten en de actieve rol van ouders. Natuurlijk is er ook ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Na het bijwonen van een online kennismaking kun je je kind(eren) aanmelden voor onze school. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in de aanmeldprocedure.

Tegemoetkoming in de kosten
Om de impressiedagen mogelijk te maken en er zeker van te zijn dat we genoeg plek hebben voor iedereen die geïnteresseerd is, vragen we een bijdrage van 5 euro per persoon. Je ontvangt daarvoor uiterlijk 1 week vóór de impressiedag een betaallink per mail. 
 

Dit schooljaar zijn er impressiedagen op woensdag 7 februari en 12 juni.

bottom of page