top of page

Disclaimer

Deze website is onderdeel van de diensten van Novi Mundi. In deze disclaimer lees je hoe wij omgaan met de inhoud die op deze website staat. Ook lees je hier of en hoe je gebruik mag maken van de op novimundi.nl geplaatste content.

 
Auteursrecht

Teksten op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals logo, huisstijl en foto’s op de website van Novi Mundi zijn beschermd door het auteursrecht van Stichting Novi Mundi en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

De downloads die Novi Mundi ter beschikking stelt op deze website mogen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Novi Mundi worden gebruikt.

 
Aansprakelijkheid

Deze website wordt door Novi Mundi met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Novi Mundi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Novi Mundi.

 
Wijzigingen

Novi Mundi behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 1 juli 2021

bottom of page