top of page

ANBI-status

Stichting Novi Mundi heeft de ANBI-status bij de belastingdienst aangevraagd. Ongeacht of de ANBI status zal worden toegekend betekent dit dat:

  • Novi Mundi zich inzet voor het algemeen belang;

  • De stichting geen winstoogmerk heeft;

  • Alle betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen;

  • Een bestuurder niet alleen kan beschikken over het vermogen van de stichting en er niet meer vermogen wordt aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting;

  • Beloning voor bestuurders beperkt blijft tot een onkostenvergoeding;

  • Er een actueel beleidsplan is; zie schoolplan;

  • De beheerkosten en bestedingen in redelijke verhouding staan;

  • Het geld dat overblijft na opheffing besteed zal worden aan een ANBI met soortgelijk doel;

  • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

Download Schoolplan Novi Mundi

Download ANBI formulier onderwijsinstellingen


 

bottom of page