top of page

Aanmeldprocedure

Wil je je kind aanmelden op Novi Mundi dan is dit wat je kunt verwachten. Met elkaar doorlopen we een aantal stappen.

 1. Eerst woon je een online kennismakingsbijeenkomst bij.
   

 2. Aanmelden: vul voor jouw kind dit aanmeldformulier in en stuur het op naar secretariaat@novimundi.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie per e-mail.
   

 3. Ben je na een online kennismaking enthousiast over Novi Mundi en heb je je kind(eren) aangemeld voor onze school? Dan kan/kunnen je kind(eren) komen meelopen. Je krijgt hiervoor een uitnodiging zodra we het aanmeldformulier voor jouw kind(eren) hebben ontvangen.
   

 4. Vragenlijst en betaling: wanneer we het aanmeldformulier hebben ontvangen, ontvang je - naast de uitnodiging om mee te lopen - ook 2 formulieren. 1 Over de leerontwikkeling van je kind en 1 vragenlijst over je verwachtingen als ouder(s)/verzorger(s). Beide ingevulde formulieren graag uiterlijk 1 week vóór het plaatsingsgesprek, retour sturen. Zo kunnen we goed voorbereid het gesprek voeren. Ook betaal je voor dit gesprek € 100.
   

 5. Plaatsingsgesprek: dit gesprek vindt plaats met de schoolleider en een teamlid van Novi Mundi. Daar ben je als ouders bij aanwezig mét je kind. In dit gesprek bespreken we met elkaar de ingevulde formulieren. Ook bespreken we jullie actieve rol in de ouderparticipatie.
   

 6. Beslissing: de ingevulde formulieren worden in de toetsingscommissie besproken. Zij kijken of het kind past op Novi Mundi, naar zijn of haar (leer)behoeften en of school en ouders, uitgaand van het eerder met elkaar gevoerde gesprek, dezelfde verwachtingen hebben.
   

 7. Bevestiging: komen we tot eenduidige wederzijdse verwachtingen, dan leggen we een en ander vast in een leerovereenkomst. Hierin staan de afspraken die we met elkaar maken over wat ouder(s) van Novi Mundi mogen verwachten, wat de school van ouders en kinderen verwachten, informatie over de ouderparticipatie en de huisregels.
   

 8. Plaatsing: zodra een kind als leerling is ingeschreven bij Novi Mundi, betaal je 2 maanden schoolgeld vooruit. Let op: schrijf je kind nog NIET uit bij de huidige school.
   

 9. Oudertraining: voor een heerlijke tijd op Novi Mundi volgen alle ouders de training "verbindende communicatie". Jullie ontvangen een uitnodiging voor de eerstvolgende trainingsdatum.

   

Van aanmelding tot plaatsing

bottom of page