Aanmeldprocedure

Aanmelden in 9 stappen

Wil je je kind aanmelden op Novi Mundi dan is dit wat je kunt verwachten. Met elkaar doorlopen we 9 stappen.

 1. Aanmelden: meld je kind aan bij Novi Mundi met dit aanmeldformulier. Vul deze in en stuur 'm op naar secretariaat@novimundi.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.
   

 2. Vragenlijsten: samen met de reactie van Novi Mundi ontvang je 2 formulieren:
  1 over de leerontwikkeling van je kind en 1 vragenlijst over je verwachtingen. Beide formulieren ontvangen we graag ingevuld retour, ruim voor het intakegesprek. Zo kunnen we goed voorbereid het intakegesprek voeren.
   

 3. Bevestiging: de ingevulde formulieren worden in de plaatsingscommissie besproken; we kijken naar beschikbaarheid en eventueel een datum voor een intakegesprek.
   

 4. Intakegesprek: het intakegesprek vindt plaats met twee teamleden van Novi Mundi met jullie als ouders én je kind. In dit gesprek bespreken we met elkaar de informatie uit de vragenlijsten. Ook bespreken we jouw actieve rol in de ouderparticipatie.
   

 5. Verslag intakegesprek: van het intakegesprek maken we een kort verslag. Dit vormt de basis van de afspraken die wij onderling met elkaar maken.
   

 6. Inschrijving: komen we tot eenduidige wederzijdse verwachtingen, dan leggen we een en ander vast in een leerovereenkomst.
   

 7. Leerovereenkomst: hierin staan de afspraken die we met elkaar maken over de te volgen aanpak voor je kind, de ouderparticipatie en de huisregels van Novi Mundi.
   

 8. Plaatsing: is je kind als leerling ingeschreven bij Novi Mundi, dan verzoeken we jou als ouder(s) het schoolgeld binnen een week over te maken. Let op: schrijf je kind nog NIET uit bij de huidige school.
   

 9. Oudertraining: voor een heerlijke tijd op Novi Mundi volgen alle ouders de training "verbindende communicatie". Beide ouders ontvangen een uitnodiging voor de eerstvolgende trainingsdatum.

stappenplan definitief.drawio(1).drawio.png